O nas

Stowarzyszenie SUITA Mówiących Osób Niedosłyszących

i Użytkowników Implantów Słuchowych

 

Nowo powstałe stowarzyszenie, które tworzą ludzie pełni zapału i wiary, że można i warto zmieniać świat. SUITA reprezentuje interesy osób niesłyszących i niedosłyszących mówiących, posługujących się systemami implantów słuchowych i korzystających z aparatów słuchowych.

Celem stowarzyszenia jest zmiana i pogłębianie świadomości społecznej w postrzeganiu osób mówiących niedosłyszących oraz integracja środowiska osób słyszących z niedosłyszącymi. Promowanie komunikacji werbalnej wśród użytkowników implantów słuchowych i aparatowanych, a także propagowanie metod oraz technik stosowanych dla poprawy komfortu ich życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób nie słyszących ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Chcąc przystąpić do stowarzyszenia SUITA, należy być osobą niedosłysząca mówiącą korzystającą z implantów słuchowych oraz aparatów słuchowych. Członkiem może również zostać osoba, chętna wesprzeć to środowisko.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą młode osoby implantowane oraz posiadające aparaty słuchowe. Siedziba SUITY mieści się w Warszawie.

W niedługim czasie stowarzyszenie planuje ogólnopolską kampanie społeczną w mass mediach. Liczymy na Wasze wsparcie.